+49 461 71805 harreslev@sdu.de

Velkommen til

Harreslev Børne- og Ungdomshus

Mindretal, kultur og samhørighed

Vi er del af mindretallet og lever den danske kultur. Derfor er samhørighed og fællesskab to af de vigtigste søjler i vores hus.

Fritid med indhold

Som del af SdU er vi med til at skabe fritid med indhold for dig.

Vi prioriterer det højt, at fylde din dag med gode oplevelser og dermed være en del af din fritid.

Svømning

Spass und Nass! “”

Træværksted

Her kan du bruge din fantasi i forhold til materialet træ og det til svarende værktøj.

Krearum

I krearummet kan du klippe, klistre, male, bastle, sy eller prikke. Det er kun fantasien der sætter grænser.

Medieværksted

Her er vi kreative med de digital medier. Gennem leg og læring bliver børnene ført ind i den digitale verden og lære at omgås den digitale kultur.

Informationer over kontakt / åbningstid / åbningstid i ferieperioden

Det er en bestræbelse på at skabe sammenhæng i det pædagogiske arbejde mellem undervisning og elevernes fritid og dermed sikre læring og sociale fællesskaber i trygge rammer.

Hvem er ansvarlig?

Fritidstilbuddet i Harreslev er en kooperationsaftale mellem Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.

Det overordnede ansvar lokalt står B&U Husets leder Jenny Jensen Fangel og skoleleder Franziska Becher-Heidemann for.

Bortset fra musikundervisningen og badminton, ligger alle aktiviteterne i Børne- og Ungdomshuset. Her er det lederen af B&U, der
koordinerer og står med ansvaret for aktiviteternes gennemførels

Tilmelding og binding?

Tilmelding via vedlagte tilmeldingsformularer. Bindingsperioden er et halvt år på Harreslev Børne- og Ungdomshus og et år på skolen.

Hvem må benytte tilbuddene?

Elever på Harreslev Danske Skole og Kobbermølle Skole i klasserne 1.-6.

Hvor længe gælder tilbuddene?

De gælder for et halvt år – hhv. for et år for aktiviteter på skolen.

Hvem ordner betaling/refundering?

Skolens sekretær Bodil Bischoff er ansvarlig for betalingerne for de aktiviteter, der ligger på skolen.
De andre aktiviteter og bespisningen afregnes med Børne- og Ungdomshuset.

Vær opmærksom på, at eleven først kan deltage i en aktivitet, når der er modtaget betalingen forud!

Der ydes kun refundering af betalinger i nedenstående tilfælde, gældende for pakke 1:

– lejrskoleophold af en uges varighed (for bespisningen)
– fraflytning

Tilmelding via Kita Portal

Her kan du sætte dit barn på ventelisten.

Du kun finde os på KITA PORTALEN via følgende link: