Kære brugere og forældre Hermed gør vi opmærksom på, at vi alligevel åbnerinstitutionen skærtorsdag. Åbningstiden vil ligge fra 7:30-15:00. Venlig hilsen Harreslev BoU